Klankkleuren

VOORWOORD
Dick Jeukens en Maartje van den Bosch ontmoetten elkaar in 2015. Zij schreef toen een gedicht bij zijn foto voor de jubileum expositie van fotogroep De Essentie. Het versterkend effect van beeld en woord, smaakte naar meer. Begin 2018 begon Dick met een fotoserie ‘Emotie en muziek’ rond de maandelijkse Dixieland jazzconcerten op zondag in Champ ‘Aubert in Driebergen. Hij vroeg Maartje of deze foto’s haar wellicht zouden kunnen inspireren. Zij ging de uitdaging aan. Maar met zoveel mooie foto’s op tafel, hoe kies je dan, hoe schrijf je voldoende diversiteit in emoties rond jazzmuziek? Allereerst door een jazzmiddag bij te wonen; wat maakt de muziek los bij het publiek en de dichter zelf, wat zouden de emoties van de musici zelf kunnen zijn tijdens het spelen? En wat raakt de fotograaf tijdens het fotograferen? Daarna begon het ‘in woorden vangen’ van al die indrukken.

Dit boek bevat het resultaat van een uitgebreid gepuzzel met beelden en woorden. De dichter heeft zich niet beperkt tot de Dixielandstijl van de gefotografeerde musici. Er ontstonden ook gedichten bij andere jazzvormen, waarna de fotograaf daarbij een passende foto koos.
Laat uw eigen emoties toe bij het bekijken van de foto’s en het lezen van de gedichten.

Een speciaal woord van dank voor de musici voor hun onbewust en ongekunsteld poseren en hun toestemming tot gebruik van hun portret. Tevens onze erkentelijkheid naar het management en publiek van Champ ’Aubert voor hun geduld met de rondsluipende fotograaf tijdens de concerten.

Dick Jeukens
Maartje van den Bosch
oktober 2019